War Labor Disputes Act, (eng. 'lovgivning vedr. uenighed om krigsarbejde'), egl. Smith-Connally Anti-Strike Act, amerikansk lov, vedtaget af Kongressen 25.6.1943 trods præsident Franklin D. Roosevelts veto. Loven gav præsidenten beføjelser til at overtage privatejede virksomheder, der deltog i krigsproduktionen, såfremt de var truet af arbejdsnedlæggelser. Fagforeninger blev yderligere påbudt at varsle strejker i krigsindustrien 30 dage i forvejen.