Wandelhavet, (navngivet af Danmark-ekspeditionen 1906-08 efter viceadmiral C.F. Wandel, 1843-1930), del af Nordlige Ishav, hvis kystnære farvande langs Grønland omfatter Lincoln Hav mod vest og Wandelhavet mod øst. Her udmunder to af Grønlands største fjorde, Independence Fjord og Danmark Fjord.