Walker Percy, 1916-1990, amerikansk forfatter, den første, der skrev i den europæiske eksistentialismes tradition. Han opfattede sine romaner, indledt med The Moviegoer (1961, da. Biografgængeren, 1964), som "noter til Kierkegaards filosofi". Han fandt fosterfaderen William Alexander Percys (1885-1942) Sydstatsstoicisme for nært beslægtet med fascisme og konverterede i 1946 til katolicismen. Essaysamlingerne The Message in the Bottle (1975) og Lost in the Cosmos (1983) og hans sidste roman, The Thanatos Syndrome (1987, da. Thanatos-syndromet, s.å.), viser, at den kristne tro blev det intellektuelle ståsted i Percys kamp mod moralsk forfald og åndelig forvirring.