Waldemar Zachrisson var en svensk bogtrykker, fra 1886 virksom i Göteborg. Han indførte William Morris' typografiske idealer i Sverige og var medskaber af trykskriften Genzsch Antikva (efter det tyske skriftstøberi Genzsch u. Heyse). Han døbte skriften Nordisk antikva, der i årtier blev en af de mest benyttede i Norden – i Danmark blandt andet som følge af Xylografens (F. Hendriksen) anbefalinger.