Waldemar Rudolph Raasløff, 1815-1883, dansk generalløjtnant; bror til H. Raasløff. Waldemar Rudolph Raasløff, der 1840-41 havde været i fransk tjeneste, deltog som batterichef 1849-50 i slag ved Kolding, Gudsø, Fredericia og Isted. 1857-63 var han diplomat i USA og Kina og 1866-70 krigsminister. Med Hærloven af 1867 skabte han rammerne for en stærk felthær, som han søgte at finansiere ved at sælge De Vestindiske Øer til USA; USAs præsident og Senat afviste dog aftalen. I 1870 virkede han aktivt for en alliance med Frankrig mod Tyskland.