Waldemar Rudolph Raasløff var en dansk generalløjtnant; bror til H. Raasløff. Waldemar Rudolph Raasløff, der i 1840-1841 havde været i fransk tjeneste, deltog som batterichef i 1849-1850 i slag ved Kolding, Gudsø, Fredericia og Isted. I 1857-1863 var han diplomat i USA og Kina og i 1866-1870 krigsminister. Med Hærloven af 1867 skabte han rammerne for en stærk felthær, som han søgte at finansiere ved at sælge De Vestindiske Øer til USA; USA's præsident og Senat afviste dog aftalen. I 1870 virkede han aktivt for en alliance med Frankrig mod Tyskland.