Waldemar Christopher Brøgger, 1851-1940, norsk geolog og forskningsorganisator; professor ved den nyetablerede Stockholms högskola 1881-90, hvor han skabte et attraktivt nordisk institut med helt moderne udstyr. 1890-1917 var Brøgger professor i geologi ved Frederiks Universitetet i Christiania, hvor han opbyggede et mineralogisk-geologisk institut og et tilsvarende museum. Han var den ledende person i universitetets reorganisering (1906) og dets første rektor (1907-11). Han sad i Stortinget 1906-09. Brøgger publicerede bl.a. banebrydende beskrivelser af Oslo-feltets palæontologi, stratigrafi, mineralogi og petrologi. Efter 1917 var Brøgger fortsat aktiv geolog og forskningsorganisator.