Waldalgesheim, fundsted ved Mainz i Tyskland, hvor man har udgravet en rig keltisk fyrstegrav fra 350-325 f.Kr. I et trægravkammer fandtes rester af en stridsvogn, en fint dekoreret syditaliensk bronzespand, en keltisk vinkande samt halsring og armringe af guld. Ringene er udsmykket med stiliserede plante-/palmet-motiver i en harmonisk slyngende eller hvirvlende stil, der efter dette fund kaldes Waldalgesheimstil.