W.L. Mackenzie King, William Lyon Mackenzie King, 1874-1950, canadisk politiker, premierminister 1921-26, 1926-30 og 1935-48. King var økonom med interesse for sociale spørgsmål og 1909-11 Canadas første arbejdsminister i Wilfred Lauriers liberale regering. Som premierminister i 22 år og leder af Det Liberale Parti 1919-48 lagde King grunden til den canadiske velfærdsstat. Under depressionen i 1930'erne begyndte hans regering en Keynesinspireret økonomisk politik, og for at skabe større enhed mellem fransktalende og engelsktalende canadiere mindskedes afhængigheden af Storbritannien, bl.a. via handelsaftaler med USA fra 1935. Før 2. Verdenskrig støttede King Neville Chamberlains appeasementpolitik, men ved krigsudbruddet i 1939 indtrådte Canada på allieret side.