W.A. Wexels var en norsk præst og salmedigter, der var født i København af norsk-danske forældre. Wexels, der fra 1819 var præst ved Vor Frelsers Kirke i Kristiania (Oslo), var kirkeligt og teologisk inspireret af Grundtvig. Hans opbyggelige forfatterskab er omfattende. Han udgav en række salmebøger og skrev og oversatte selv salmer.