Faktaboks

Vonsbæk Kirke
Sogn
Vonsbæk Sogn
Provsti
Haderslev Domprovsti
Stift
Haderslev Stift
Kommune
Haderslev Kommune
Vonsbæk Kirke

Vonsbæk Kirke består af et romansk kor og skib fra omkring år 1100 samt fire tilbygninger fra gotisk tid: Et tårn, et trappehus, et våbenhus og et sakristi. Foto: 2008.

Vonsbæk Kirke
Af .
Vonsbæk Kirke

Vonsbæk Kirke. Kirkens ældste tilbygning er tårnet vest for skibet. Tårnet er opført af munkesten ligesom de andre gotiske tilbygninger. Øverst på tårnet er et valmet tag med en anselig kvist på nordsiden. Foto: 2008.

Vonsbæk Kirke
Af .
Vonsbæk Kirke

Vonsbæk Kirke. Våbenhuset er som tårnet opført i munkesten, men med en del genbrugte sten fra kirkens oprindelige korbue. Udvendig er våbenhusets gavl fint udsmykket med bånd, cirkelblændinger, dvs. runde murnicher, og centralt et muret kors. Foto: 2008.

Vonsbæk Kirke
Af .

Vonsbæk Kirke er en sognekirke, som ligger ensomt i skovbrynet syd for Vonsbæk ned mod Haderslev Fjord. Tæt på kirken ligger Odins-bækken, hvorfra byen har sit navn.

Kirkegård

Kirkegården, som er udvidet mod øst og nordøst, er omgivet af et dige af kampesten, mens udvidelsen fra 1908 er omgivet af tjørnehække. Mod nordøst og nordvest er der murede portaler i diget, og mod nord findes en hvidmalet køreport. I syd fører en lille trælåge ind i skoven. Ved kirkegården fandtes tidligere et vognskur eller en kirkestald, men den er i dag revet ned.

Kirkebygning

Kirken består af et romansk kor og skib fra omkring år 1100, opført i rå kampesten, kløvede sten og flint med hjørner af granitkvadre samt fire tilbygninger fra gotisk tid: Et tårn mod vest med yngre trappehus, et våbenhus og et sakristi.

Den romanske bygning har temmelig tykke mure, som for størstedelen er stærkt omsatte og skalmurede, dvs. forsynet med et nyt lag mur man af æstetiske årsager har muret på ydersiden af den oprindelige. Det eneste bevarede romanske vindue fandtes indtil 1941 i skibets sydmur, hvor det blev ødelagt, og den oprindelige syddør er også for længst muret til. Skibets oprindelige norddør er stadig i brug og fører ind til våbenhuset. Den oprindelige korbue mellem kor og skib blev allerede i 1400-tallet erstattet af den nuværende spidsbuede.

Kirkens ældste tilbygning er tårnet vest for skibet. Tårnet er opført af munkesten ligesom de andre gotiske tilbygninger. Oprindeligt havde det et vindue og en stor dør i sydmuren, men disse er i dag blændede til, og i stedet er der indsat et senere vindue i vestmuren. Tårnet har tre stokværk (etager), hvoraf det første tilgås gennem et lidt senere, sengotisk trappehus, der er muret på tårnets nordside. Øverst på tårnet er et valmet tag med en anselig kvist på nordsiden.

Våbenhuset er som tårnet opført i munkesten, men med en del genbrugte sten fra kirkens oprindelige korbue. Udvendig er våbenhusets gavl fint udsmykket med bånd, cirkelblændinger, dvs. runde murnicher, og centralt et muret kors. Indvendig præges rummet af en stor, muret kamin.

Sakristiet er atypisk, fordi det ligger på korets sydside fremfor på nordsiden. Det er sandsynligvis kirkens yngste tilbygning. Indvendig i rummet ses både en spidsbuet blænding mod vest og i syd en indmuret niche. Sakristiet har tidligere haft en kamin, men denne blev taget ned i 1872.

Kirkens tagværker er alle af eg, og over koret, skibet og tårnet er en del middelalderligt tagværk bevaret, som dog senere er suppleret og ændret en del.

Indvendig står kirken i dag hvidkalket med fladt bræddeloft i våbenhuset og skibet, mens koret, sakristiet og tårnrummet har hvælvede lofter.

Kalkmalerier

I kirken findes i dag et enkelt kalkmaleri på skibets nordvæg, som forestiller apostlen Thomas. Det er sandsynligvis malet i 1653 og har indgået i en større dekoration, som forestillede alle 12 apostle langs kirkens vægge. Spor af disse apostelmalerier blev afdækket i 1941, hvor også det nuværende maleri blev fremdraget og ret omfattende retoucheret. Lignende, men nu forsvundne dekorationer har eksisteret i Maugstrup og Åstrup Kirker.

Inventar og gravminder

Kirkens ældste inventarstykke er den romanske granitdøbefont. Den er udsmykket med otte arkader, hvoraf tre af dem er udfyldt af menneskefigurer, en af en bevinget løve. I de sidste fire arkader er der indhugget kvindeskikkelser iført kjoler. Foden er udsmykket med hjørneknopper, der er udformet som et mandshoved og et vædderhoved.

Alterbordet er formentlig middelalderligt og muret af munkesten.

Nord for korbuen i skibet hænger kirkens gotiske korbuekrucifiks, som stammer fra omkring år 1400. Det er muligvis fremstillet på samme værksted som krucifikset i Branderup Kirke.

Kirkens altertavle er i højrenæssancestil og har tidligere båret årstallet 1625. Det er udsmykket med et oprindeligt maleri af den korsfæstede Kristus. De nuværende vinger, altså dekorationerne til hver side, samt den trekantede gavl øverst er tilføjet i begyndelsen af 1800-tallet, og det er muligt at tavlen oprindelig har været noget større, da afsavninger på bagsiden vidner om, at der kan have været sidefelter.

Prædikestolen er i renæssancestil og stammer sandsynligvis fra 1623. Den svarer til prædikestolen i Åstrup Kirke og er udsmykket med korintiske søjler og forgyldte indskrifter. Den er overvejende holdt i naturlig træfarve, men har også bemaling med rød, sort og guld. Over stolen hænger en himmel i samme farvetema.

Orgelet er fra 1899 og har ni stemmer.

På kirkegården findes en gravsten i tidlig barokstil fra omkring 1635. Dertil kommer en mindesten over sognets faldne i 1. Verdenskrig 1914-1918.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig