Volynien, Volhynien, landskab i det vestlige Ukraine; hovedby Lutsk. Området er overvejende steppeland med enkelte højdedrag (Volynske Højland). Det var kendt som russisk fyrstendømme i Kyjivriget i 1000-t.; senere blev det litauisk og polsk og fra 1795 russisk. 1920-39 var området delt mellem Polen og Sovjetunionen.