Voith-Schneider-propel, skibsfremdrivnings- og styreorgan bestående af en vandret skive, der roterer om en lodret akse. Under skiven, der er anbragt i plan med skibets bund, sidder 4-6 lodrette finner; ved en excentermekanisme får de under skivens omdrejning forskellig angrebsvinkel i forhold til vandet. Propellen kan derved give fremdriftskraft i enhver ønsket retning i et vandret plan og erstatter således roret. Pga. dens lavere virkningsgrad i forhold til en almindelig skibsskrue bruges Voith-Schneider-propellen mest, hvor stor manøvreevne er vigtigst, fx ved havnebugserbåde og flydekraner.