Voer Kloster, benediktinerkloster ved Gudenåens udløb i Mossø. Klostret er formentlig stiftet ved midten af 1100-t. På Reformationens tid var her 20 munke. Klostret blev opløst i 1552, hvorefter godset blev administreret af lensmanden på Skanderborg. 1578 nævnes klostret som ødelagt. Klostermøllen fungerede som en betydelig virksomhed frem til 1974. Ved udgravninger er der påvist rester af kirken og af østfløjen nord herfor.