Vladimir Tatlin, 1885-1953, russisk kunstner. Inspireret af Mikhail Larionov og fransk fauvisme malede Tatlin 1910-12 model- og figurbilleder. Indtryk fra kubismen og især Picasso fik ham i 1913 til at arbejde med rumlige konstruktioner, der gjorde brug af materialekontraster (fx jern, træ, glas, gips, asfalt) og udviklede sig til rent abstrakte værker. Efter Den Russiske Revolution var han i kort tid leder af alle kunstnerorganisationer. 1919 skabte han modellen til et 300 m højt tårn, Monument for 3. Internationale (rekonstruktion i bl.a. Moderna museet, Stockholm, der blev opfattet som en forudsætning for konstruktivismen, som han dog ikke tilsluttede sig. 1922-25 virkede han ved Institut for Kunstnerisk Kultur i Leningrad i skarp modsætning til Kazimir Malevitj. Sidst i 1920'erne søgte han at udvikle en art svæveplan, men blev fordømt som formalist; han fik dog lov til at udføre teaterdekorationer i 1930'erne og 1940'erne. I sine sidste år malede han koloristisk dæmpede blomsterbilleder og opstillinger.