Vladimir Igorevitj Arnold, f. 12.6.1937, russisk matematiker, professor ved Moskvas Uafhængige Universitet og fra 1993 tillige ved universitetet i Paris. Arnold har ydet væsentlige bidrag til teorien for klassisk optik og mekanik, bl.a. stabilitetsteorien for planetsystemer, den såkaldte KAM-teori (Kolmogorov-Arnold-Moser). Han har udgivet artikler og bøger om dynamiske systemer, geometriske metoder i teorien for ordinære differentialligninger og katastrofeteori. Arnold har understreget vigtigheden af matematikkens kontakt til fysik og de andre naturvidenskaber.