Visdommens Bog, Salomons Visdom, jødisk skrift, optaget blandt apokryferne til Det Gamle Testamente. Bogen er blevet til i de sidste århundreder f.Kr., formentlig i Alexandria, og det jødiske indhold er præget af orientalsk mytologi og græsk filosofi. Bogen er formet som en tale af kong Salomon til de hedenske konger: Kun ved at opnå indsigt i den guddommelige visdom og handle retfærdigt kan de bevare deres magt. Bogens sidste del illustrerer visdommens virke i historien (jødernes udfrielse af Egypten).