Visbygravene, fire massegrave ud for Visby, Gotland, hvor der er begravet ca. 1800 faldne efter slaget 1361, da Valdemar 4. Atterdag besejrede en gotlandsk bondehær. Bl.a. rustningsdele og våben, især armbrøstpile, er blevet udgravet. Umiddelbart efter slaget rejstes et mindekors over de faldne.