Viola Nørløv, 1900-1993, dansk politiker. Viola Nørløv var en af Socialdemokratiets kvindelige pionerer og medlem af Københavns Borgerrepræsentation 1944-50 og af Folketinget 1950-68. Hun var desuden medlem af Statens Husholdningsråd 1946-68, formand for Danske Husmødres Forbrugerråd 1955-66 og medinitiativtager til Forbrugerrådets blad Tænk.