Vindinge Å, ca. 30 km langt vandløb på Østfyn. Fra udspringet sydvest for Årslev løber åen i en nordlig bue mod øst til Holckenhavn Fjord ved Nyborg, hvor åens nederste kilometer indgår i en større fredning (1979). Ådalens vestlige del, en tidligere smeltevandsdal, er stærkt omformet af bebyggelse og råstofgrave. Vandløbet er kendt for fisken pigsmerling, der ellers kun er fundet i få vandløbssystemer på Fyn, Sjælland og Lolland.