Vimose, Allese Mose, mose 10 km nordvest for Odense. Ved tørvegravning i mosen i 1800-t. gjorde man et omfattende fund af våben og hærudstyr, tolket som et krigsbytteoffer. Se Vimosefundet. Der er delvist offentlig adgang til Vimose.