Villum (Willem) Lange, 1624-1682, dansk professor. Lange blev efter universitetsstudier i bl.a. England og Frankrig professor i matematik ved Københavns Universitet 1650. Ved enevældens indførelse i 1660 deltog han som repræsentant for universitetet i stænderudvalget, der arbejdede med en ny forfatning. Han fik siden embede i Højesteret og var fra 1661 landsdommer i Jylland. I 1680 blev Lange kancelliråd og genoptog undervisningen ved universitetet. Lange skrev flere værker om matematik og astronomi, og politisk var han optaget af borgerstandens fremme.