Vilhelm Lundstedt, 11.9.1882-20.8.1955, svensk jurist, professor ved Uppsala universitet 1914-48 og en fremtrædende repræsentant for den skandinaviske realisme inden for retsteorien. Lundstedt angreb den traditionelle retsvidenskab for konsekvent at sammenblande beskrivelser og vurderinger, og fordi vurderingerne ofte hvilede på et subjektivt grundlag. Han var imidlertid i modsætning til andre inden for skandinavisk realisme fortaler for at bevare vurderende elementer i retsvidenskaben og fremhævede samfundsnytten som grundlag for en rationel retsanvendelse og retspolitik; blandt hans hovedværker er Die Unwissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft (1932-36) og Grundlinjer i skadeståndsrätten (1944-53), hvori almenprævention opfattes som et erstatningsretligt grundprincip.