Vilhelm Lassen, 1861-1908, dansk politiker og avisudgiver, gift med Marie Lassen. Efter endt jurastudium i 1884 blev Lassen på Viggo Hørups anbefaling ansat ved Aarhus Amtstidende, hvor han året efter blev redaktør. I 1889 blev han redaktør ved det nystiftede Aalborg Amtstidende. Politisk tilhørte Lassen Venstrereformpartiet, men søgte i modsætning til Viggo Hørup reformer gennem forhandlinger med Højre. Han blev MF efter Systemskiftet i 1901 og var fra 1905 til sin død finansminister i J.C. Christensens regering, hvor han bl.a. stod bag oprettelsen af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og en statslånefond til udstykning af store landejendomme.