Vilhelm Fibiger, 1886-1978, dansk politiker. Fibiger var konservativ og repræsenterede som gårdejer i Thy og med tilhørsforhold til Indre Mission de agrare og kirkelige interesser i partiet. Han var MF 1920-57 og en stærk beundrer af Christmas Møller, hvis politik han støttede. Som tilhænger af samarbejdspolitikken under besættelsen var han først konsultativ minister og derpå fra juli 1940 kirkeminister, indtil han efter tysk krav måtte gå af i november 1942. Han var minister for handel, industri og søfart i befrielsesregeringen i 1945.