Vilhelm Birkedal, 1809-1892, dansk præst. Birkedal blev tidligt kendt som en slagkraftig skribent, politiker og vækkelsesprædikant. Som grundtvigsk præst i Ryslinge deltog han fra 1849 ivrigt i den kirkelige, kirkepolitiske og politiske debat; han støttede Christen Kolds skoletanker og bekæmpede sektvæsenet. Birkedal var overbevist skandinav og ejderdansk. Året efter krigen i 1864 blev han afsat pga. angreb på konge og regering, men i 1868 officielt anerkendt som Danmarks første valgmenighedspræst. Teologisk og politisk flyttede han sig med tiden stadig mere mod højre, men kunne i kirkepolitiske sammenhænge optræde mere liberalt.