Vilhelm 5., 1748-1806, hollandsk arvestatholder fra 1751. Vilhelms sympati for det engelske bragte ham vanskeligheder under krigen mod Storbritannien 1780-84, og den derpå følgende patriotiske bevægelse var til dels vendt mod ham. En preussisk intervention i 1787 genetablerede hans magt, men efter Frankrigs erobring af De Forenede Nederlande i 1795 måtte han søge tilflugt i England.