Vilhelm 3., konge af Holland, 1817-1890, konge af Holland og storhertug af Luxembourg fra 1849. Vilhelm var stærkt uenig i sin fars, Vilhelm 2.s, forfatningsinitiativ i 1848, og mod sin vilje måtte han efter sin tronbestigelse i 1849 udnævne et liberalt ministerium, som han dog forbeholdt sig ret til at afskedige. Det skete, da regeringen i 1853 ville tillade en romersk-katolsk kirkeorganisation. Vilhelm 3.s forsøg i 1867 på at sælge Luxembourg til Frankrig og Luxembourgs efterfølgende neutralitet, garanteret af bl.a. Holland, medførte, at regeringen gik af. Vilhelm 3. måtte herefter affinde sig med parlamentarismen. Han var far til Vilhelmina, dronning af Holland 1890-1948.