Viktor Sjklovskij, 1893-1984, russisk litteratur- og filmteoretiker; en af hovedkræfterne i den russiske formalisme. I essayet Kunsten som tekniske greb (1916) fremsatte han idéen om, at det kunstneriske sprog udvirker en berigende "fremmedgørelse" af hverdagens stereotype forestillinger. I 1925 fulgte værket Om prosateori. Desuden skrev han en række monografier om bl.a. V. Majakovskij og S. Eisenstein, tre erindringsbøger, et antal drejebøger samt filmteoretiske artikler, som udkom i bogform i 1965 og 1983.