Videnscenter for Ligestilling, selvejende institution, oprettet i 2000 under ministeren for ligestilling efter vedtagelsen af loven om ligestilling. Videnscentret havde til formål at arbejde for at informere og skabe debat om ligestilling mellem kønnene samt at danne grundlag for at indarbejde ligestilling i politik, planlægning og forvaltning. Videnscentret blev nedlagt i 2002, men videreførtes på Roskilde Universitetscenter som Center for Ligestillingsforskning.