Victor Riqueti Mirabeau, 5.10.1715-13.7.1789, markis, fransk økonomisk forfatter. Mirabeaus anonymt udgivne Mémoire concernant l'utilité des états provinciaux (1750) vakte opmærksomhed som et indlæg for en friere, decentraliseret forfatning. I sit mest kendte værk, L'Ami des hommes ou traité de la population (1756-59), fremhævede han landbrugets betydning og betydningen af en stærk befolkningstilvækst. Sammen med François Quesnay blev han herefter en ledende skikkelse i den fysiokratiske skole. Et væsentligt bidrag er her hans Théorie de l'impôt (1760), hvori han kritiserede det eksisterende skattesystem og foreslog al beskatning afløst af en eneste skat på jordens nettoafkast, et kernepunkt i den fysiokratiske beskatningsteori.