Victor Hermansen, 1894-1960, dansk historiker, museumsinspektør ved Nationalmuseet fra 1938. Han var medredaktør af de første bind af Danmarks Kirker (1933 ff.), men det er inden for dansk museumshistorie, han navnlig har gjort sig gældende. Han udgav arkæologen J.J.A. Worsaaes erindringer og breve (1934, 1938). Sygdom hindrede udarbejdelsen af et grundigt forberedt værk om C.J. Thomsens banebrydende og alsidige virke.