Victor Duruy, 1811-1894, fransk historiker og politiker. Duruy bistod Napoleon 3. med et værk om Cæsars liv og blev undervisningsminister 1863-69. Han forbedrede underskolelærernes uddannelse, skabte en moderne realskole ved siden af latinskolen, indførte gymnastikundervisning, oprettede voksenkurser, åbnede gymnasier for piger og stiftede École pratique des hautes études.