Victor Christian Madsen, 1865-1947, dansk geolog og landskendt populærvidenskabelig forfatter og foredragsholder. Madsen var en mangesidig personlighed. Han beherskede fem fremmedsprog og var bl.a. æresmedlem af Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst. Han deltog i Danmarks Geologiske Undersøgelses (DGUs) tidlige kortlægning fra 1889 og udgav flere kortbladsbeskrivelser. Hans disputats fra 1895 havde titlen Istidens Foraminiferer i Danmark og Holsten. Han blev medlem af Kommissionen for DGU i 1901 og var dens direktør 1913-37. I 1917 lykkedes det ham at få gjort DGU til en permanent statsinstitution. 1908-44 var Madsen desuden sekretær i Folkeuniversitetsudvalget.