Vestvolden, Vestenceinten, del af forsvarsanlægget omkring København, nu rekreativt område med stier og parker. Se Københavns befæstning og Vestenceinten.