Vesterhavet, dansk betegnelse for Nordsøen, især den del, der ligger langs den jyske vestkyst. Vesterhavet er det nærmeste, man i Danmark kommer på egentligt oceaniske forhold, og store dele af baglandet er yndede turistområder. Se også Nordsøen.