Verner Nicolet, f. 1934, dansk fløjtenist, der 1975-97 var knyttet til Det Kgl. Kapel. Han har ydet en betydelig organisatorisk og pædagogisk indsats, og hans spændvidde som solist og kammermusiker er stor; fra 1984 dannede han duo med den grønlandske folkesanger Rasmus Lyberth, og han har også virket som dirigent.