Verner Goldschmidt, 1916-82, professor i kultursociologi ved Københavns Universitet 1964-77. Med baggrund i sociologiske studier i Grønland var Verner Goldschmidt ophavsmand til en ny kriminallov for Grønland, vedtaget i 1954 og betegnet som verdens mest liberale kriminallov. Hans grønlandsstudier var også en vigtig inspirationskilde til oprettelsen af faget kultursociologi, der eksisterede som selvstændigt fag ved Københavns Universitet 1964-93.