Verdens Tag, populær betegnelse for Det Tibetanske Plateau, verdens største, højeste og yngste højslette; 2,5 mio. km2 i 3500-5000 m højde. Plateauet består af tre hoveddele: Tibet (Zang) i vest, Qinghaiprovinsen (Amdo) mod nordøst og Kham, del af Sichuan, mod sydøst. Plateauet omfatter tillige den nordligste spids af Yunnan, det sydvestlige Gansu og det sydlige grænseområde af Xinjiang.