Vera Skalts, 1904-1990, dansk jurist og initiativtager til Den Sociale Højskole i København, hvis første leder hun var 1937-48. 1950-76 var Vera Skalts direktør i Mødrehjælpen i Københavns Kommune, og hun repræsenterede Mødrehjælpen i en række råd og organisationer, bl.a. Seksualoplysningsudvalget af 1960 og Udvalget af 1967 vedrørende svangerskabsafbrydelse.