Venusbjerg, ifølge middelalderlige traditioner et bjerg i Tyskland, beboet af "fru Venus", der her levede et liderligt levned med mænd, der gav sig i hendes vold og ofte ikke kunne komme ud igen. En af de bjergtagne var Tannhäuser. Måske ligger ældre bjergtagningsforestillinger bag; men det var de tyske minnesangere, der gav historien form. Ifølge dem mister den, der vover sig ind i bjerget, sin salighed. Derfor står den tro Eckehart ved indgangen og advarer de unge mænd. Venusbjerge, hvoraf der findes flere, er også blevet udpeget som skoler for magi og åndemaneri.