Vejle Idrætshøjskole, opr. Den Jyske Idrætsskole, grundlagt 1942 og præget af et anglo-amerikansk sportssyn, hvor sport både er et middel og har egen kulturværdi. Kursusplanens lange kurser sigter mod at uddanne idrætsledere og trænere. Idrætshøjskolen rummer et træningscenter for Danmarks Idræts-Forbund, DBU og Team Danmark. Se også idrætshøjskoler.