Vatikanets Enhedsråd er en afdeling af den romerskkatolske kurie til varetagelse af sager vedr. kirkens enhed; se Det Pavelige Råd for de Kristnes Enhed.