Vatikanets Enhedsråd, afd. af den romersk-katolske kurie til varetagelse af sager vedr. kirkens enhed; se Det Pavelige Råd for de Kristnes Enhed.