Vanførefonden, dansk fond, stiftet 1955 på initiativ af repræsentanter for Landsforeningen af Vanføre (fra 1988 Dansk Handicap Forbund). Fonden yder støtte til handicappede i tilfælde, hvor det offentlige ikke træder til. Støtten kan gælde revalidering, boligforhold, transport, ferierejser m.m. Revalideringsloven af 1962 og øget hensyntagen til handicappedes behov ved boligbyggeri kan delvis tilskrives fondens agitation. Fra 1994 er der årlig uddelt en forskerpris på 100.000 kr. til forskning, der kan lette tilværelsen for handicappede, og en opmuntringspris på 25.000 kr., givet bl.a. til Gram A/S i Vojens for ansættelse af handicappede og til Erik Clausen for at tale de handicappedes sag i film som Tarzan Mama Mia (1989). Fonden fik i de første mange år sine midler fra salg af den såkaldte kronenål, fra henvendelse til firmaer og fra Lykkelotteriet (1959-88) med tilhørende medieshows. Finansieringen er derefter sket ved forrentning af egenkapitalen, gennem statstilskud samt gennem modtagelse af gaver og arv. Viggo Kampmann medvirkede aktivt til fondens oprettelse og var dens første formand 1955-76.