Valtýr Guðmundsson, 1860-1928, islandsk kulturhistoriker og politiker. Guðmundsson studerede nordisk filologi ved Københavns Universitet, hvor han 1890 blev docent i islandsk historie og litteratur, fra 1920 professor. Han blev indvalgt i Altinget i 1894 og vakte røre, da han det følgende år foreslog en forsoningslinje i den konstitutionelle konflikt med Danmark. Guðmundsson fik flertal for sit forslag i Altinget i 1901, men Systemskiftet samme år i Danmark muliggjorde en radikal omlægning af det islandske styres struktur. Med etableringen af det islandske hjemmestyre i 1904 svandt Guðmundssons politiske indflydelse.