Valmiki, indisk vismand, der ifølge traditionen tilskrives forfatterskabet til det store sanskritepos Ramayana. Inderne anser Ramayana for deres første kunstepos og ser derfor i Valmiki grundlæggeren af den klassiske kunstdigtning på sanskrit.