Vallisneria, vallisneria, slægt med 12 arter i frøbidfamilien, udbredt i tropiske og varme områder. Det er rosetplanter med båndformede undervandsblade og udløbere. Hunblomsterne har langt blomsterskaft, og blomsterne flyder i vandoverfladen. Hanblomsterne frigøres fra planten under vandet og flyder op til vandoverfladen, hvor bestøvningen foregår. Hunblomstens stilk er spiralsnoet og kan derved tilpasses skiftende vandstand, således at blomsten altid ligger på vandoverfladen. Nogle arter anvendes som akvarieplanter.