Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune. Vallensbæk Havn.

.

Vallensbæk Kommune. Våbenet blev taget i brug i 1952. Strømmen i midten står for Bækrenden. Svaner og dunhammere symboliserer dyrelivet i kommunens store vådområder. Våbenet er registreret i Kommunevåbenregistret.

.

Vallensbæk Kommune. Kommunens placering i forhold til regionens øvrige kommuner.

.

Vallensbæk Kommune, forstadskommune ved Køge Bugt 15 km sydvest for Københavns centrum.

Faktaboks

etymologi:
Navnet Vallensbæk kendes fra 1184 som Wolensbech, 1317 Walensbæk, 1. led måske subst. gammeldansk *wāland 'krumt landområde'.
areal:
9 km2 km²
indbyggertal:
15.705 (2017)

Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune består af 15 medlemmer (2014). Henrik Rasmussen (f. 18.9.1971) fra Det Konservative Folkeparti er borgmester siden 2010.

Kommunen var i begyndelsen af 1960'erne en typisk landkommune, men blot 15 år senere en fuldt udbygget forstad med en seksdobling af befolkningstallet til følge.

Terrænet er fladt og lavtliggende, størstedelen frugtbar moræneflade, en del af Heden mellem København, Roskilde og Køge.

Den oprindelige strandengskyst mod Køge Bugt er hævet havbund fra Litorinahavet; den blev 1977-79 reguleret med en fremskudt kystlinje og kunstigt anlagt strandsø, badestrand og lystbådehavn, en del af Køge Bugt Strandpark. Grænsen til Ishøj Kommune dannes af Store Vejleå, der løber i en bred engstrækning, en dal skabt under istiden. Mod nordvest ligger to kunstige søer, Tueholmsø og Vallensbæk Sø; de fungerer som regnvandsbassiner.

Vallensbæk Kommune opdeles af motorveje i tre bydele, Vallensbæk Strand, Vallensbæk Landsby og Vallensbæk Nordmark. Området blev udbygget som en del af Køge Bugt-planen, overvejende med parcelhuse og tæt-lav-bebyggelse. Tre mindre erhvervsområder med fortrinsvis lager-, transport- og mindre produktionsvirksomheder er lokaliseret i Vallensbæk Strand. En stor del af den offentlige og private service ligger ved stationen (1972): rådhus, bibliotek, nærpoliti, posthus og diverse butikker. Vallensbæk Nærcenter ved S-togs-stationen blev i 2001 udbygget og kaldes nu Vallensbæk Stationstorv.

Vallensbæk Havn bruges udelukkende til fritidsformål. I Vallensbæk Landsby ligger kirken, og de omliggende jorder er udlagt til agerbrug og rekreative formål. Landsbyen er udbygget med parcelhuse, men her findes desuden Vallensbæk Mose, golfbane, vandskisø og andre grønne idrætsområder. Vallensbæk Nordmark er fuldt udbygget, fortrinsvis med parcel- og rækkehuse; Jydekrogen udgør et mindre erhvervsområde her.

Vallensbæk har relativt få arbejdspladser; de fleste har beskæftigelse i det øvrige Hovedstadsområde. Ligeledes er der kun få butikker, og blot 27% af købekraften bruges lokalt. Vallensbæks parcelhuse blev bygget 1966-80, og kommunen har omkring 2000 voksende ældreudgifter og stigende behov for ældreboliger.

Forhistorie

I Vallensbæk Kommune er mindst syv oldtidshøje sløjfet. Langs Vallensbæk Mose og ved Køge Bugt findes bopladser fra ældre stenalder. Ved og i Vallensbæk Landsby er der udgravet bebyggelse fra sten-, bronze-, jern- og middelalderen, bl.a. to gårde og en 45,7 m lang fægang. Fægangen er Danmarks hidtil eneste kendte og bevarede fra oldtiden og dateres til germansk jernalder. Ved Syvhøjvænge og på Vallensbæk Nordmark har man udgravet velbevarede gårdanlæg med hegn fra yngre romersk og germansk jernalder.

Historie

Vallensbæk Kommune blev i 1842 oprettet som Vallensbæk Sognekommune i Smørum Herred; grænserne blev ikke ændret ved kommunalreformen i 1970.

Vallensbæk Kirke stammer oprindelig fra den romanske periode og er opført af kridtkvadre. Koret og skibet er udsmykket med kalkmalerier fra ca. 1460-80, udført af Isefjordsværkstedet. Før udskiftningen i 1786 havde landsbyen Vallensbæk 14 gårde. Agerjorden var indrettet som tovangsbrug, således at den enkelte vang skiftevis var besået med byg og lå brak. Fra hver af vangene var der adskilt en rughave, som blev besået med rug, når resten af vangen var dyrket. Landgilden var udelukkende byg.

I 1972 anlagdes S-togs-banen København-Vallensbæk som første etape af Køge Bugt-banen, der senere blev videreført til Køge.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig