Valkendorf, tysk uradelig slægt, indvandret til Danmark i 1300-t. Henning Valkendorfs (levede 1374) sønnesøns søn Axel (d. 1483) erhvervede Glorup på Fyn, som blev slægtens hovedgods. I 1500-t. fik tre af slægtens medlemmer sæde i det danske rigsråd. Slægten var indgift i den danske højadel, og dens status kulminerede med rigshofmester Christoffer Valkendorf. Slægtens danske mandslinje uddøde i 1747.