Valgbarhedsnævnet, permanent nævn under Økonomi- og Indenrigsministeriet, oprettet i 1965. Nævnet behandler sager vedr. kandidaters fortabelse af valgbarhed til kommunale og regionale råd pga. straf. Formanden og næstformanden beskikkes af økonomi- og indenrigsministeren, og de fire øvrige medlemmer udpeges af Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.